Propozice na závody

Kostelecký závod 3.6. 2017

propozice zde

přihláška zde

 
 

Závod Nový Hradec Králové 17.6. 2017 - propozice

 

Základní kynologická organizace Nový Hradec Králové

Vás zve

na závod ve sportovním výkonu psů,

 

který se koná  dne 17. 6. 2017

 

Všeobecné ustanovení:

 

1)      Místo konání – kynologické cvičiště Nový Hradec Králové

2)      Kategorie soutěže:

  

            A – dle ZZO     (poslušnost, bez speciálních cviků), max.složená zkouška ZZO                            

            B – dle ZM       (poslušnost, obrana), bez zkoušky, max. složená ZM

            C – dle ZVV1   (poslušnost,obrana), max.složená zkouška prvního stupně  

            D -  dle IPO-3   (poslušnost, obrana),

            E– FPr 1

 

 

Veterinární ustanovení:

 

Účastníci soutěže předloží očkovací průkaz psa. Pes musí být řádně očkován!! Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS (Zákon 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23. 11. 2005).

 

Povinnosti účastníka soutěže

 

Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, včas se dostavit na místo konání. Start s háravou fenou ohlásit pořadateli dříve než vstoupí do prostoru soutěží.

Mít s sebou výkonnostní knížku a očkovací průkaz psa!!!

 

Startovné:   200,-Kč

                     150,-Kč – mládež do 18 let

 

Přihlášky do kategorie  FPr 1 zašlete v předstihu a to z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro pachové práce

         

               

Termín přihlášek :

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 13. 6. 2017 na adresu:

 

Rudolf Tomáš

Dohalice 91

503 13 Dohalice

tel: 603 372891          e.mail:  ruda.toma@seznam.cz

 

Zaplacení startovného bude probíhat při prezentaci.

Informace:  Miloslav RÝGL  tel: 775681249

 

Lze se přihlásit na místě samém v den konání při prezentaci.

 

 

Ceny :

 

Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni finanční hotovostí. V případě rovnosti bodů bude o umístění rozhodovat

 

ZZO              – aport, přivolání, los

ZM + ZVV1 – obrana, poslušnost, aport, los

IPO-3            -  obrana, poslušnost, aport, los

 FPr1              - los

 

Protesty :

 

Protest lze podat do 15 minut po skončení posuzování řediteli závodu podložený částkou 200,-Kč, která v případě neoprávněného protestu propadá.

 

 

Škody :

 

Za škody způsobené psem odpovídá psovod.

 

 

Změny :

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích. V případě účasti menší jak 2 závodníci v jedné kategorii se kategorie ruší.

 

Ředitel závodu :                          Karel Prouza      www:zkonhk.cz

 

 

Rozhodčí závodu :                      Jan NEKVAPIL

 

Figurant závodu :                      Vratislav JIRMAN                                          

 

Program soutěže:

 

7.00 – 7.45 hodin               prezentace

7.45 – 8.15 hodin               losování startovních čísel,zahájení soutěže

8.15 – 16.00 hodin             posuzování disciplín

           16.30 hodin             předpoklad ukončení závodu   

 

 

 

Na vaši účast se těší organizační výbor ZKO Nový Hradec Králové.

 

Závazná přihláška

                                                       

 

 

Kategorie :         ZM    ZZO     ZVV1        IPO-3        FPr 1

 

Jméno a příjmení závodníka……………………………………………..

 

Adresa……………………………………………………………………

 

Telefon…………………………………………………………………..

 

Jméno psa/feny,chov.stanice……………………………………………

 

Plemeno…………………………. datum narození……………………..

 

Jsem seznámen (a) s předpisy na ochranu zvířat a s řádem ochrany zvířat při

Zkouškách, svodech a závodech psů.

 

 

Dne……………………………podpis…………………………………

 

 

 
 

Choceňský obranářský závod 24.6. 2017- propozice

Vážení přátelé,

ZKO Choceň pořádá 18. ročník „Choceňského obranářského závodu“ bez zápisu zkoušek, na který si vás dovolujeme pozvat.

 

Datum konání:                24. června 2017

Místo konání:                       cvičiště ZKO Choceň (v zahrádkářské kolonii „Pod Chlumem“)

Prezence závodníků:    7:30 – 8:45

Zahájení závodu:         9:00

Posuzování disciplín:    9:10 – 16:00

Ukončení závodu:        16:30

 

Organizační výbor:

 

Ředitel závodu                    Vladimír Bresto

Technický vedoucí              Květoslav Pytlík

Pokladník                             Lenka Donátová

Rozhodčí                                  Petr Vyčítal, Markéta Dvořáková

Figurant                                   Leoš Lederer

 

Soutěžní kategorie:

A – ZZO (poslušnost, bez spec.cviků)

B – ZZO1 – P (poslušnost dle ZVV1, bez obrany)

C – ZM – O (obrana dle ZM, bez poslušnosti)

D – ZM (poslušnost a obrana dle ZM)

E – ZVV1 (poslušnost a obrana dle ZVV1)

F – ZVV2 (poslušnost a obrana dle ZVV2)

 

Z technických a organizačních důvodů nebude u všech soutěžních kategoriích prováděna střelba!

 

Mimo kategorie proběhne závod o:

Hladké zadržení – dle zkoušky ZVV2 (posouzení dle kritérií ZVV2)

Protiútok – dle zkoušky ZVV3 (maximální počet je 100 bodů)

 

Upozornění:

Ø  Minimální počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.

Ø  Při rovnosti bodů rozhoduje:

·         Kategorie A – 1. aport, 2. přivolání, 3. los

·         Kategorie B – 1. aport, 2. přivolání, 3. los

·         Kategorie C - 1. hladké zadržení, 2. odolnost, 3. los

·         Kategorie D, E, F – 1. obrana, 2. hladké zadržení,           3. odolnost, 4. los

 

Při Všeobecná ustanovení:

Ø  prezenci předloží účastníci doklad o řádném očkování psa.

Ø  Háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli a budou startovat jako poslední.

Ø  Pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

Ø  Za škody způsobené psem odpovídá psovod.

Ø  Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů.

Ø  Protest lze podat písemně řediteli závodu nejpozději 15 minut po skončení posuzování a složit vklad 200,-Kč, který v případě neoprávněného protestu propadá pořadateli. Protest nelze podat proti rozsudku rozhodčího.

Ø  Kynologické akce jsou v souladu s ustanovením zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu konání akce je pořadatel svodu povinen dodržovat podmínky Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných FCI a schváleného UKOZem dne 31.5.2006 pod č.j. 8479/2006-1120.

Ø  Všichni psi účastnící se závodu musí být klinicky zdraví.

Ø  Pořadatel si vyhrazuje změnu propozic.

 

Startovné:                      

K úhradě základních výdajů zaplatí startující v kategoriích A, B, C, D, E a F poplatek 150,-Kč. Úhrada startovného v den konání závodu činí poplatek 200,-Kč.

Zájemce o nejlepší hladké zadržení zaplatí 50,-Kč a o nejlepší protiútok taktéž 50,-Kč.

Startovné lze uhradit složenkou a zaslat na níže uvedenou adresu (jako přihlášku) nebo bude zaplaceno v místě a dni konání závodu. Startovné a jízdní výdaje se účastníkům nehradí.

 

Uzávěrka přihlášek:

Přihlášku zašlete nejpozději do 20. června 2017 na níže uvedenou adresu. Počet účastníků není omezen.

 

Andrea Kutílková       Tel: 739 018 837

Pernerova 579           e-mail: andrea.kutilkova@seznam.cz

565 01 Choceň

Nebo se přihlásit osobně v místě a dni konání závodu.

 

                        Přihláška

 

 

 

Jméno psovoda:…………………………………………………………..

 

 

Adresa, tel.:…………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………

 

 

Člen ZKO:…………………………………………………………………….

 

 

Jména psa:…………………………………………………………………..

 

 

Plemeno:………………………………………………………………….....

 

 

Budu startovat v kategorii:………………………………………….

 

 

 

 

 

…………………………………….

                                        Podpis psovoda